Ingemar - Báo chí

Báo chí

Trang này tập hợp các thông cáo báo chí mới nhất của Ingemar và một số bài báo chọn lọc xuất hiện trên tạp chí Ý và quốc tế.

Xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây hoặc gửi thư cho văn phòng báo chí của chúng tôi để yêu cầu thông tin liên quan đến phương tiện truyền thông hoặc gửi câu hỏi cụ thể về các hoạt động của chúng tôi.

 

Bộ phận Truyền thông và Quan hệ báo chíAlisei Comunicazione Srl
Milano - Torino
ingemar@ali6.org

Trưởng phòng Báo chíRoberto Benetta
Số di động: +39 335 6491888
benetta@ali6.org