Ingemar - Các dự án lớn

Các dự án lớn

Ingemar - Pontoons nổi

Pontoons nổi

Ingemar - Trụ cầu nổi

Trụ cầu nổi

Ingemar - Đê chắn sóng nổi

Đê chắn sóng nổi

Ingemar - Trụ cầu và vũng tàu đậu cố định

Trụ cầu và vũng tàu đậu cố định

Ingemar - Bến sông và hồ

Bến sông và hồ

 
Ingemar - Bục nổi

Bục nổi

Ingemar - Trung tâm thể thao dưới nước

Trung tâm thể thao dưới nước

Ingemar - Bờ trượt

Bờ trượt

Ingemar - Cầu nổi

Cầu nổi

Ingemar - Các cấu trúc đặc biệt

Các cấu trúc đặc biệt

Ingemar - Thiết bị

Thiết bị

Ingemar Srl - Via Fabio Filzi, 19 - 20124 Milano (MI) - Cap. Soc. € 103.200,00 I.V. - R.I. Milano MI04366760157 - P.IVA 04366760157 Credits Privacy Policy GDPR