Ingemar - Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận

Trang này cung cấp các chứng chỉ công ty chúng tôi đạt được qua các năm. Chúng bao gồm giấy chứng nhận theo luật pháp như yêu cầu của pháp luật Ý cũng như giấy chứng nhận sản phẩm và dự án của các tổ chức tại Italy và quốc tế.

 
 

Theo luật định

ISO certificate SOA (Ports' sector certificate)
 

Dự án

Novigrad - Croazia

Ingemar - Novigrad - Croazia

Marina of Novigrad

HRB - Hrvatski Registar Brodova

2005

 

Maratona - Grecia

Ingemar - Maratona - Grecia

Floating structures for the olympic rowing centre at Schinias

Hellenic register

2003

 

Al-Fintas - Kuwait

Ingemar - Al-Fintas - Kuwait

Floating piers and pontoons for the coastguard headquarters of Kuwait

RINA

2002

 

Atene - Grecia

Ingemar - Atene - Grecia

Floating structures for the Olympic Sailing Centre of Agios Kosmas

RINA

2002

 

Venezia - Italia

Ingemar - Venezia - Italia

The "Ponte del Redentore" in Venice

RINA

2002

 

Lefkas - Grecia

Ingemar - Lefkas - Grecia

Floating pontoons and breakwaters for Marina Lefkas

RINA

2001

 

Venezia - Italia

Ingemar - Venezia - Italia

Floating restaurant for Hotel Cipriani

RINA

1999

 

Corfù - Grecia

Ingemar - Corfù - Grecia

Floating pontoons and breakwaters for Marina Gouvià

RINA

1998

 

La Spezia - Italia

Ingemar - La Spezia - Italia

Floating pontoons and breakwaters for Assonautica

RINA

1997

 

Corfù - Grecia

Ingemar - Corfù - Grecia

Floating pontoons and breakwaters for Marina Gouvià

RINA

1996

 

Sản phẩm

CA/CLS 12.64x2.50m & 10.22x2.50m

Ingemar - CA/CLS 12.64x2.50m & 10.22x2.50m

Floating pontoon model: CA/CLS 12.64x2.50m & 10.22x2.50m

RINA

2012

 

Floating platform 24x6,3m

Ingemar - Floating platform 24x6,3m

Floating platform model: 24x6,3m

RINA

2011

 

CA-CLS/12x3

Ingemar - CA-CLS/12x3

Floating pontoon model: CA-CLS/12x3

HRB - Hrvatski Registar Brodova

2009

 

FE/IG/12-3H/2.35

Ingemar - FE/IG/12-3H/2.35

Floating pontoon model: FE/IG/12-3H/2.35

HRB - Hrvatski Registar Brodova

2008

 

F/CA/20-4

Ingemar - F/CA/20-4

Floating breakwaters model: F/CA/20-4

HRB - Hrvatski Registar Brodova

2006

 

FE/IG/12R-3H/2.35

Ingemar - FE/IG/12R-3H/2.35

Floating pontoon model: FE/IG/12R-3H/2.35

HRB - Hrvatski Registar Brodova

2004

 

FE/CF/12RR-3/3.00

Ingemar - FE/CF/12RR-3/3.00

Floating pontoon model: FE/CF/12RR-3/3.00

HRB - Hrvatski Registar Brodova

2004

 

FE/GR/12R-3H/2.70

Ingemar - FE/GR/12R-3H/2.70

Floating pontoon model: FE/GR/12R-3H/2.70

RINA

2003

 

AL/ST/12-3/2.12

Ingemar - AL/ST/12-3/2.12

Floating pontoon model: AL/ST/12-3/2.12

HRB - Hrvatski Registar Brodova

2003

 

FE/ST/12-3

Ingemar - FE/ST/12-3

Floating pontoon model: FE/ST/12-3

HRB - Hrvatski Registar Brodova

2002

 

FE/IG/12-3

Ingemar - FE/IG/12-3

Floating pontoon model: FE/IG/12-3

HRB - Hrvatski Registar Brodova

2002